Даний фундаментальний курс присвячений вивченню основ інформатики, програмного та апаратного забезпечення персональних комп'ютерів, загального інструментарію роботи з офісним програмним забезпеченням, роботи у глобальній мережі. Необхідний для опанування студентами всіх спеціальностей