1.    Розвиток перших стандартiв у сферi iнформацiйної безпеки

2.    Міжнародна система стандартів серии ISO 27000

3.    Система менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ)